Awa-Shima proizvođač

Awa-Shima
Cijena
 • Na zalihi

  Awa-Shima Spectran Superfeeder 150m najlon

  35,00 kn (4,65 €)

 • Na zalihi

  Awa-Shima Special Dorada najlon

  od 35,00 kn (4,65 €)

 • Na zalihi

  Awa-Shima Reflector 600m najlon

  od 105,00 kn (13,94 €)

 • Na zalihi

  Awa-Shima Monster najlon

  od 110,00 kn (14,60 €)

 • Na zalihi

  Awa-Shima Karpum Feeder 300m najlon

  od 74,90 kn (9,94 €)

 • Van zalihe

  Awa-Shima C+ Hyper Casting najlon

  od 30,00 kn (3,98 €)

 • Na zalihi

  Awa Shima Browny Carp 1200m najlon

  od 129,90 kn (17,24 €)

 • Na zalihi

  Awa-Shima Big Game plavi 1000m najlon

  od 115,00 kn (15,26 €)

 • Na zalihi

  Awa-Shima Big Game crveni 1000m najlon

  od 120,00 kn (15,93 €)

 • Na zalihi

  Awa-Shima Bay Sensor 500m najlon

  od 64,90 kn (8,61 €)

 • Van zalihe

  Awa-Shima 4310 Cutting Blade udice

  od 20,00 kn (2,65 €)