Satara

 • 3 na zalihi

  Satara 38cm 1.14kg

  19,90  (149,94 kn)

 • Na zalihi

  Satara 36cm 1.02kg

  18,57  (139,92 kn)

 • Na zalihi

  Schneider satara 1kg

  33,18  (249,99 kn)

 • 2 na zalihi

  Satara Sitra 40cm 1.01kg

  23,88  (179,92 kn)

 • Na zalihi

  Satara 46cm 2kg

  33,17  (249,92 kn)

 • 1 na zalihi

  Dick satara 81cm 2.6kg

  330,48  (2.490,00 kn)

 • 1 na zalihi

  Dick satara 35cm 0.9kg

  91,58  (690,01 kn)

 • Van zaliha

  Dick satara 35cm 1.5kg

  149,98  (1.130,02 kn)